The Famous King & Queen

147 Padgate Lane, Warrington, Cheshire, WA1 3SN
01925 635462

FIND US
147 Padgate Lane
Warrington
Cheshire
WA1 3SN

Call us:  01925 635462

Opening hours:
Mon - Thu: 11:00 - 23:00
Fri - Sat: 11:00 - 01:00
Sun: 12:00 - 23:00